Resistance to cold cracking of steel joints of P460NL1 steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Resistance to cold cracking of steel joints of P460NL1 steel

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem. Badano równoczesny wpływ zawartości wodoru dyfundującego i energii liniowej na naprężenie krytyczne w próbie implant dla złączy spawanych elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Stwierdzono wpływ energii liniowej jak i zawartości wodoru dyfundującego na odporność na zimne pękanie wyrażone naprężeniem krytycznym i wskaźnikiem skłonności do takiego pękania. Dla badanych zakresów energii liniowej i zawartości wodoru stwierdzono częściową skłonność do zimnego pękania złączy spawanych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 11, strony 20 - 27,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kozak T.: Resistance to cold cracking of steel joints of P460NL1 steel// Advances in Materials Science. -Vol. 11., nr. No. 3 (2011), s.20-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi