Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video

Abstrakt

W referacie przedstawiono algorytm rozwiązywania konfliktów w śledzeniu obiektów ruchomych. Proponowana metoda wykorzystuje predykcję stanu obiektu obliczaną przez filtry Kalmana oraz dopasowuje wykryte obiekty do struktur śledzących ich ruch na podstawie deskryptorów koloru i tekstury. Omówiono specyficzne sytuacje powodujące konflikty, takie jak rozdzielanie obiektów. Przedstawiono wyniki testów. Algorytm może być zastosowany w systemie automatycznego wykrywania zagrożeń w monitoringu wizyjnym.An algorithm for resolving conflicts in tracking of moving objects is presented. The proposed approach utilizes predicted states calculated by Kalman filters for estimation of trackers position, then it uses color and texture descriptors in order to match moving objects with trackers. Problematic situations, such as splitting objects, are addressed. Test results are presented and discussed. The algorithm may be used in the system for automatic detection of security threats.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII sympozjum nowości w technice audio i wideo, Szczecin, 14-16.10. - [CD]
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szwoch G., Dalka P., Czyżewski A.: Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video// XIII sympozjum nowości w technice audio i wideo, Szczecin, 14-16.10. - [CD]/ Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi