Results from a geotechnical benchmark exercises of an embankment on softclay - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Results from a geotechnical benchmark exercises of an embankment on softclay

Abstrakt

Zagadnienie brzegowo-początkowe przykładowego nasypu budowlanego na podłożu słabonośnym zostało rozwiązane przy pomocy różnych programów komputerowych opierających się na metodzie elementów skończonych. Zastosowano także różne modele konstytutywne opisujące zachowanie się jednorodnego podłoża słabonośnego. Wyniki obliczeń porównano analizując szczegółowo różnice oraz ich przyczyny. Przeprowadzona analiza jest cennym porównaniem różnych technik numerycznych zastosowanych w obliczeniach nasypów budowlanych metodą elementów skończonych.

Cytuj jako

Autorzy (9)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Proc.] International Workshop on Geotechnics of Soft Soils. Theory and practice. Noordwijkerhout, the Netherlands, 17-19 September 2003 strony 381 - 388
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wiltafsky C., Scharinger F., Schweiger H., Krenn H., Zentar R., Karstunen M., Cudny M., Neher H., Vermeer P.: Results from a geotechnical benchmark exercises of an embankment on softclay// [Proc.] International Workshop on Geotechnics of Soft Soils. Theory and practice. Noordwijkerhout, the Netherlands, 17-19 September 2003/ ed. P.A. Vermeer, H.F. Schweiger, M. Karstunen, M. Cudny Essen: VGE, 2003, s.381-388
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi