Results of acoustic emission tests of corrosion protection degree of ship steel tanks covered by means of protective coatings (Phase I) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Results of acoustic emission tests of corrosion protection degree of ship steel tanks covered by means of protective coatings (Phase I)

Abstrakt

This paper presents methods and results of the 1st series of tests of acoustic emission (AE) signals, aimed at assessing degree of corrosion protection of a tank made of hull structural steel, protected by means of a protective coating combined from polyurethane layer and concrete filler. The tests were carried outin compliance with a method specially elaborated for application to the work in question. In the method were used requirements of the standards in force, as well as experience gained during realization of the research project CORRSHIP, included in 5th Frame Program of European Union. The application of the AE method to detect and localize corrosion sources during exposure of specimens to corrosive mixture confirmed its high usefulness for the carried-out tests on corrosion protection effectiveness of new types of protective coatings.W referacie przedstawiono metodykę oraz wyniki pierwszej serii badań sygnałów emisji akustycznej (EA), mających na celu ocenę stopnia ochrony przed korozją konstrukcji zbiornika wykonanego ze stali kadłubowych za pomocą powłoki ochronnej typu "powłoka poliuretanowa/wypełniacz betonowy". Badania przeprowadzono według opracowanej specjalnie dla celów pracy metodyki. Wykorzystano wymagania obowiązujących norm, standardów oraz doświadczeń zdobytych w projekcie badawczym pod kryptonimem CORRSHIP, realizowanym w V Programie Ramowym Unii Europejskiej (PRUE). Zastosowanie metody EA do wykrywania i lokalizacji źródeł korozji w trakcie ekspozycji w roztworze korozyjnym potwierdziło jej wysoką przydatność w prowadzonych badaniach, dotyczących oceny skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej nowych rodzajów powłok.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 35 - 41,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bugłacki H., Eichert P.: Results of acoustic emission tests of corrosion protection degree of ship steel tanks covered by means of protective coatings (Phase I)// Polish Maritime Research. -., iss. spec. iss. S1 (2008), s.35-41
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-007-0076-z
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi