Retencja i usuwanie związków azotu w hybrydowych systemach hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Retencja i usuwanie związków azotu w hybrydowych systemach hydrofitowych

Abstrakt

Hybrydowe systemy hydrofitowe (ze zmiennym poziomym i pionowym przepływem ścieków) łączą zalety i eliminują wady układów bez zmiennego przepływu ścieków, co w rezultacie prowadzi do skutecznego i stabilnego w czasie usuwania substancji organicznej i związków azotu. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań w pracy przedstawiono ilościowe i jakościowe przemiany substancji organicznej i związków azotu. Podano skuteczność usuwania zanieczyszczeń oraz wydajność poszczególnych procesów odpowiedzialnych za retencję i usuwanie związków azotu. Ponadto określono znaczenie złóż HF-CW i VF-CW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska strony 183 - 191,
ISSN: 1897-7332
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Retencja i usuwanie związków azotu w hybrydowych systemach hydrofitowych// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska. -., nr. 142, z. 15 (2002), s.183-191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi