Reverse flow routing problem solved by the Space-Time Conservation Method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reverse flow routing problem solved by the Space-Time Conservation Method

Abstrakt

W artykule rozpatruje się zagadnienie odwrotnej transformacji przepływów dla przypadku przepływu nieustalonego wolno zmiennego w kanałach otwartych, opisanego układem równań de Saint Venanta. Przedstawiono specyficzne dla rozpatrywanego przypadku problemy powstające na etapie jego rozwiązywania oraz zaproponowano efektywny algorytm obliczeniowy, wykorzystujący nową, atrakcyjną metodę czasoprzestrzennych objętości skończonych. Do najważnieszych własności schematu zalicza się globalne i lokalne zachowanie masy oraz dużą dokładność, co ma szczególne znaczenie w rozpatrywanym przypadku. Ponadto schemat cechuje ujednolicenie zmiennych przestrzennych i czasowych. W artykule przedstawiono szczegółowo sposób konstruowania siatki węzłów oraz uzyskiwania końcowych postaci równań aproksymacyjnych. Przeprowadzono analizy stabilności i dokładności oraz przedstawiono testy numeryczne, potwierdzające zalety schematu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 49, strony 83 - 105,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Reverse flow routing problem solved by the Space-Time Conservation Method// Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 49., nr. 1 (2002), s.83-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi