Review of intelligent software architectures for the development of an intelligent decision support system for design process planning in concurrent engineering - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Review of intelligent software architectures for the development of an intelligent decision support system for design process planning in concurrent engineering

Abstrakt

W artykule poddano dogłębnej analizie szereg inteligentnych technik miękkie-go modelowania pod katem ich przydatności w obszarze wspomagania procesówplanowania dla inżynierii współzadaniowej. Skoncentrowano się na wspomaganiujednego z najważniejszych obszarów inżynierii współzadaniowej, a mianowicieprocesu projektowania. W wyniku analizy zaproponowano architekturę wspomaga-nia opartą na tablicowej bazie wiedzy modelującej wnioskowanie w sposób naj-bardziej zbliżony do procesu, którego używa projektant-człowiek.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CYBERNETICS AND SYSTEMS nr 33, wydanie 6, strony 629 - 658,
ISSN: 0196-9722
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Reidsema C., Szczerbicki E.: Review of intelligent software architectures for the development of an intelligent decision support system for design process planning in concurrent engineering// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 33., iss. 6 (2002), s.629-658
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi