Revsable framework for telecontrol protocols. W: Springer Homepage [online] Proceedings. Second International ESPRIT ARES Workshop on Development and Evolution of Software Architectures for Product Families. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 26-27, 1998. [Dostęp: 20 grudnia**2002]. Ed. F. van der Linden. Dostępny w World Wide Web: http://link.springer.de/link/ /service/series/0558/tocs/t1429.htm [s. 6-13, 5 rys. bibliogr. 6 poz.] Wzorce wielokrotnego wykorzystania oprogramowania protokołów telesterowa- nia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Revsable framework for telecontrol protocols. W: Springer Homepage [online] Proceedings. Second International ESPRIT ARES Workshop on Development and Evolution of Software Architectures for Product Families. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 26-27, 1998. [Dostęp: 20 grudnia**2002]. Ed. F. van der Linden. Dostępny w World Wide Web: http://link.springer.de/link/ /service/series/0558/tocs/t1429.htm [s. 6-13, 5 rys. bibliogr. 6 poz.] Wzorce wielokrotnego wykorzystania oprogramowania protokołów telesterowa- nia.

Abstrakt

Zaprezentowano wzorzec COMSOFT wielokrotnego wykorzystania oprogramowania o-pracowany dla protokołów telesterowania. Jego podstawy tworzą: metodologiaobiektowa i wzorce wielokrotnego użycia. Zastosowanie wzorców wspomagają:biblioteka komponentów, wykorzystywanych we wszystkich fazach konstrukcji o-programowania oraz procedury użytkowania i parametryzacji. Opracowane wzorcezostały praktycznie zastosowane do konstrukcji oprogramowania protokołu IEC--870-5-101 dla rodziny urządzeń produkowanych przez ABB Transmit Oy w Fin-landii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi