Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie

Abstrakt

Dworce kolejowe pełnią w wielu przypadkach rolę katalizatorów śródmiejskich procesów rewitalizacji urbanistycznej. Sercem wielu takich procesów we Francji są węzły integracyjne oparte na śródmiejskich dworcach kolejowych, będące miejscami konwergencji społecznej. Ta sytuacja ma miejsce przy rewitalizacji terenów w sąsiedztwie dwóch głównych dworców w Lyonie: Gare Part Dieu - projekt już zakończony i projektu położonego na południe od Gare de Perrage - Lyon Confluence. Projekt Lyon Confluence jest jednym z największych przedsięwzięć tego typy w Europie. Jest on owocem partnerstwa prywatno-publicznego, często realizowanego we Francji poprzez stworzenie spółki o kapitale mieszanym tzn. société mixe. Wielofunkcyjność wykorzystania tej przestrzeni będąca jej potencjałem, jest jednocześnie wyzwaniem organizacyjno-projektowym. Procesy te są trudne ze względu na skalę złożoności problemów i ilość zagadnień, jakimi się zajmują i długi horyzont czasowy. Jednakże, przy odpowiednim planowaniu, współpracy i koordynacji podczas całego procesu, prowadzą do poprawy warunków życia, rozwoju sieci komunikacji zbiorowej i nowej wartości istniejącej tkanki miejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 258 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D.: Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.258-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi