Rewitalizacja Warszawskiej Rotundy PKO BP - przeszłość i współczesność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewitalizacja Warszawskiej Rotundy PKO BP - przeszłość i współczesność

Abstrakt

Charakterystycznym miejscem centrum śródmieścia Warszawy, powszechnie znanym zarówno w kraju jak za granicami naszego kraju był dotychczas, i miejmy nadzieję nadal będzie, okrągły budynek z charakterystycznym pilaście ukształtowanym obrysem wieńczącego go skośnego dachu - obiekt Warszawskiej Rotundy. Rotunda usytuowana przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich - w pobliżu Ronda Dmowskiego w Warszawie jest obiektem, który wkrótce uzyskana nową, współczesną odsłonę architektoniczną. Sam budynek Rotundy budzi w mieszkańcach Warszawy wiele sprzecznych emocji zarówno pod względem architektonicznym jak i przeznaczenia, ale na przestrzeni ponad 50 lat swego istnienia oraz tragicznej historii stał się on w części symbolem tego miasta jak i miejsca w którym się znajduje. Obiekt ten już od początku planów projektowych związanych z budową nowej infrastruktury wschodniej strony centralnego placu Warszawy przeznaczony był na cele biurowe i projektowany był jako obiekt biurowy z przeznaczeniem na oddział bankowy. Od samego początku istnienia w obiekcie swoją siedzibę miał w nim oddział banku PKO BP, który zajmował cały obiekt a on sam dostępny był zarówno dla klientów indywidualnych i jaki podmiotów gospodarczych. Sposób jego wykorzystania zmieniał się zgodnie z postępem czasu ale do ostatniego klienta – jaki odwiedził bank 23.12.2016r. pozostał obiektem bankowym. W czasach minionych, pomimo bankowej funkcji obiektu z której nie wszyscy korzystali, obiekt jak a szczególnie teren wokół niego był miejscem spotkań i umawiania się warszawiaków jak i osób przyjezdnych - punktem który był początkiem wielu dróg wycieczek po Warszawie.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konstrukcje Budowlane 2018 - edycja V strony 1 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kowalski D.: Rewitalizacja Warszawskiej Rotundy PKO BP - przeszłość i współczesność// Konstrukcje Budowlane 2018 - edycja V/ ed. Joanna Bełcik Warszawa / Gdańsk : , 2018, s.1-14
Bibliografia: test
 1. wszelkiego rodzaju przestrzenie technologiczne oraz zbiorniki wody przeciwpożarowej oraz wody deszczowej, która posłuży do podlewania zieleni zewnętrznej i wewnętrznej. W części podziemnej której obrys przedstawiony jest na rysunku 15 zlokalizowana będzie część bankowa obiektu. Równolegle z realizacją konstrukcji żelbetowej montowane były główne elementy konstrukcji stalowej w postacie słupów podpierających strop nad podziemiem oraz słup centralny, którego montaż przedstawiono na rysunku 16. otwiera się w nowej karcie
 2. Rys. 15. Podziemna, żelbetowa część nowej Rotundy nabiera kształtów Rys. 16. Montaż słupa centralnego, który nie jest taki centralny Str. 12/14
 3. Po wykonaniu żelbetowego stropu nad podziemiem, oraz kilku słupów żelbetowych można było przystąpić do montażu zasadniczej konstrukcji nadziemia obiektu, która z całości wykonana jest w technologii prefabrykatów stalowych (rys. 17, 18, 19). otwiera się w nowej karcie
 4. Rys. 17. Pierścień nośny rusztu antresoli i nośne słupy fasadowe po obrysie nowej Rotundy Rys. 18. Słupy fasadowe podtrzymujące rusztu antresoli i dach z przestrzennych blachownic stalowych Str. 13/14
 5. Rys. 19. Nowy, stalowy dach obiektu z naświetlem zlokalizowanym centralnie w obiekcie Rys. 20. Stan obiektu przed oddaniem niniejszego materiału do druku -listopad 2018 otwiera się w nowej karcie
 6. W chwili obecnej obiekt uzyskał już prawie całe zamknięcie w postaci oszklenia szkłem fasadowym, wykonane zostało również jest docieplenie na dachu wraz z zasadniczą warstwą hydroizolacji. Podkonstrukcja dla mocowania aluminiowych paneli tej piątej elewacji na dachu jest gotowa i czeka na ich montaż. Również wewnątrz prowadzone są prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Str. 14/14 otwiera się w nowej karcie
 7. Bibliografia otwiera się w nowej karcie
 8. Powstanie Nowa Rotunda dla Warszawy (https://www.pkobp.pl/aktualnosci/ogolnokrajowe/ powstanie-nowa-rotunda-dla-warszawy, 2010-01-28 otwiera się w nowej karcie
 9. Changing The face 2013 Rotunda Warsaw http:// sarp.Warszawa.pl/ Changing The face 2013 Rotunda Warsaw otwiera się w nowej karcie
 10. Raport z konsultacji Społecznych w projekcie Rotunda 2013, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa, 22 maja 2013. http://konsultacje.um.warszawa.pl/raport-z- konsultacji-Społecznych-w-sprawie-nowych-funkcji rotundy otwiera się w nowej karcie
 11. Rotunda się zmieni. Ruszą prace rewitalizacyjne. 25 listopada 2016, http://newsrm.tv
 12. Strona internetowa, http://kozikowski.pl/pl/projekty-pl/42-pko-bp-nowa-rotunda otwiera się w nowej karcie
 13. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Systemy i rozwiązania elementów lekkiej obudowy, XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 24-27 lutego 2016r.
 14. Warszawska Rotunda szpeci, Rzeczpospolita,12.08.2014r. https://www.rp.pl/artykul/1132634- Warszawska-Rotunda-szpeci.html otwiera się w nowej karcie
 15. Strona pracowni: Gowin/ Siuta -architektura.urbanistyka -http://www.gowinsiuta.com otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi