Rezultaty badań rozwojowych hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rezultaty badań rozwojowych hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM

Abstrakt

Opisano najnowszą konstrukcję hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM, o małych objętościach roboczych od 5-34cm3/obr. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych jednego, wybranego z typoszeregu, silnika zasilanego olejem, emulsją oleju w wodzie typu HFA-E oraz wodą. Ze względu na jednakową konstrukcję wszystkich silników typoszeregu sprawności tych silników przyjmują podobne wartości. Porównano również silniki satelitowe z silnikami gerotorowymi pod kątem zarówno ich parametrów technicznych jak i osiąganych sprawności.Prace nad silnikami SM zostały wykonane w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R0300103, finansowanego przez MNiSzW, pt: "Badania rozwojowe hydraulicznych silników i pomp satelitowych o małych objętościach roboczych zasilanych wodą, emulsją i olejem", którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. PG. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Stosowanie Maszyn z Katowic.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 161 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śliwiński P.: Rezultaty badań rozwojowych hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. ed.A. Klich, A.Kozieł,E. Palczak. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.161-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi