Rheological properties of emulsion stabilized by acylglycerol emulsifiersmodified with sodium carboxylates. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rheological properties of emulsion stabilized by acylglycerol emulsifiersmodified with sodium carboxylates.

Abstrakt

Otrzymano modelowe emulsje stabilizowane emulgatorami acyloglicerolowymi modyfikowanymi karboksylanami sodu. Sporządzono wykresy fazowe i wyznaczono właściwości reologiczne układów. Podano równania zależności lepkości emulsji od udziału fazy zdyspergowanej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS nr 219, strony 87 - 95,
ISSN: 0927-7757
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Pauzder B.: Rheological properties of emulsion stabilized by acylglycerol emulsifiersmodified with sodium carboxylates. // COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS. -Vol. 219., (2003), s.87-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi