Risk analysis and functional safety assessment with regard to human andorganisational factors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Risk analysis and functional safety assessment with regard to human andorganisational factors

Abstrakt

Referat poświęcono wybranym zagadnieniom analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym systemów związanych z bezpieczeństwem. Systemy takie, zawierające coraz częściej jednostki programowalne, są potencjalnie narażone na błędy człowieka, które mają swoje źródło w uchybieniach organizacyjnych. W procesie analizy ryzyka takich systemów proponuje się stosować metody jakościowe i ilościowe. Potencjalne błędy człowieka uwzględnia się w ramach analizy niezawodności człowieka (HRA).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] Międzynarodowe Warsztaty SIPI na Temat Bezpieczeństwa Funkcjonalnego IEC 61508. International Workshop SIPI on Functional Safety IEC 61508. Gdynia, 28-29 maja 2003 strony 1 - 16
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Risk analysis and functional safety assessment with regard to human andorganisational factors// [Materiały] Międzynarodowe Warsztaty SIPI na Temat Bezpieczeństwa Funkcjonalnego IEC 61508. International Workshop SIPI on Functional Safety IEC 61508. Gdynia, 28-29 maja 2003/ ed. M. Dźwiarek, K.T. Kosmowski, T. Missala Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2003, s.1-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi