Risk-driven Software Process Improvement - a Case Study. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Risk-driven Software Process Improvement - a Case Study.

Abstrakt

Artykuł przedstawia studium przypadku praktycznego zastosowania metody sterowanej ryzykiem poprawy procesów programowych w rzeczywistym projekcie informatycznym. Metoda zakłada jawne modelowanie procesu i jego braków (czynników ryzyka), a także wspiera ewolucję procesów. Ponadto zawiera dedykowane techniki identyfikacji ryzyka procesów oraz wywodzenia z niego sugestii poprawy procesów. Techniki te są wbudowane w cykliczną procedurę obejmującą modelowanie procesu, identyfikację ryzyka oraz poprawę procesu. Artykuł opisuje cele studium przypadku oraz wyniki dwóch faz poprawy procesu. Na zakończenie, poddano dyskusji wyniki studium oraz zaprezentowano otwarte zagadnienia dla dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Miler J., Górski J.: Risk-driven Software Process Improvement - a Case Study.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi