Risk sharing in the construction work contracts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Risk sharing in the construction work contracts

Abstrakt

By signing a contract for construction works each of the parties assumes a specific scope of responsibility. In practice, there are numerous examples of contractual provisions that violate the parties’ safety and the balance of fair and even distribution of risk. Asymmetry in risk allocation in construction contracts and its consequences is the most common cause of disputes between the parties. The article presents the issue of risk distribution and its consequences on the example of selected construction contracts provisions.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 17 razy

Licencja

Copyright (2018 The Authors)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of the Creative Construction Conference (2018) strony 656 - 662
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Apollo M., Siemaszko A., Kristowski A.: Risk sharing in the construction work contracts// Proceedings of the Creative Construction Conference (2018)/ ed. Miroslaw J. Skibniewski & Miklos Hajdu : , 2018, s.656-662
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3311/ccc2018-087
Bibliografia: test
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93). 1964. otwiera się w nowej karcie
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2107, poz. 1579 otwiera się w nowej karcie
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414, z późn. zm). 1994. otwiera się w nowej karcie
 4. B. Grzyl, Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych, Inż. Bud., no 11, pp. 644-646, 2014.
 5. B. Grzyl and M. Apollo, Zarządzanie ryzykiem jako element wspomagania działań logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym, Logistyka, no 6, 2011. otwiera się w nowej karcie
 6. W. Merkwa, Granice swobody umów w zamówieniach publicznych. Zamówienia publiczne. Doradca 197, 2013. otwiera się w nowej karcie
 7. B. Grzyl, Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych, Inż. Bud., no 5, pp. 269-272, 2014.
 8. Z. J. Boczek, Komentarz do realizacji inwestycji budowlanych (robót budowlanych) w inwestycjach komercyjnych i zamówieniach publicznych w tym z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC. Euroinstytut Europejski Instytut Ekonomiki Rynków, 2015.
 9. M. Apollo and J. Brzezicka, Sources of investment risk in urban regeneration projects, Czas. Tech., no 1-B, 2014. otwiera się w nowej karcie
 10. M. Kurpińska and T. Ferenc, Application of lightweight cement composite with foamed glass aggregate in shell structures, w Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 4, CRC Press/Balkema, 2018, pp. 549-552. otwiera się w nowej karcie
 11. M. Kurpińska and T. Ferenc, Effect of porosity on physical properties of lightweight cement composite with foamed glass aggregate, presented on II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES'17), 2017, pp. 1-5. otwiera się w nowej karcie
 12. J. Judycki, J. Alenowicz, B. Dołżycki and M. Pszczoła, Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych, Drogownictwo, no 11, pp. 351-358, 2012.
 13. Z. J. Boczek, Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedur Fidic. European Institute Publisher European Market Economics, 2015.
 14. E. Plebankiewicz, Construction contractor prequalification from Polish clients' perspective, J. Civ. Eng. Manag., no 16.1, pp. 57-64, 2010. otwiera się w nowej karcie
 15. M. Apollo and M. W. Kembłowski, Modelowanie ryzyka inwestycyjnego przy użyciu OOBN, Mater. Bud., no 6, pp. 48-49, 2016. otwiera się w nowej karcie
 16. P. Tworek, Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010.
 17. M. O'Reilly, Civil engineering construction contracts. Thomas Telford, 1999. otwiera się w nowej karcie
 18. M. W. Kembłowski, B. Grzyl and A. Siemaszko, Game Theory Analysis of Bidding for a Construction Contract, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., Vol. 245, no 6, 2017. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi