Roads safety programmes as an effective tool for developing system-based road safety policies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Roads safety programmes as an effective tool for developing system-based road safety policies

Abstrakt

W sytuacji niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dążąc do realizacji rekomendacji Unii Europejskiej, Polska przyjęła ambitny cel zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50% w okresie 2003-2013. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia skoordynowanych działań wskazanych we wcześniej przygotowanych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule scharakteryzowano przyjęte w tych programach środki poprawy, zasady wdrożenia tych środków oraz zasady monitoringu i modyfikacji programów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 1, strony 153 - 160,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Michalski L., Gaca S.: Roads safety programmes as an effective tool for developing system-based road safety policies// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1 (2006), s.153-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi