Robust design in delta domain for SISO plants: PI and PID controllers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Robust design in delta domain for SISO plants: PI and PID controllers

Abstrakt

W pracy przedstawiono zunifikowaną metodę numerycznie odpornej syntezy sterowników (regulatorów) działających w dyskretnym czasie w układach sterowania skalarnymi obiektami czasu ciągłego. Wykorzystano dyskretnoczasowe modele takich obiektów, oparte na tak zwanym operatorze delta, charakteryzującym się korzystnymi odpornościowymi cechami w przypadku stosowania dostatecznie małych wartości okresu próbkowania przetwarzanych sygnałów. Przedstawiono zunifikowaną metodę analitycznej parametryzacji sterowników PI oraz PID, pozwalającą projektantowi na jawną specyfikację użytkowych aspektów jakości sterowania, to znaczy wskaźników dotyczących: stabilności, szybkości procesów przejściowych, statycznej dokładności, wielkości sygnału sterującego oraz niewrażliwości na niepewność modelu sterowania obiektu. Rozważania zilustrowano szeregiem numerycznych przykładów syntezy odpowiednich odpornych sterowników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Systems Analysis Modelling Simulation nr 42, strony 49 - 69,
ISSN: 0232-9298
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Robust design in delta domain for SISO plants: PI and PID controllers// Systems Analysis Modelling Simulation. -Vol. 42., nr. 1 (2002), s.49-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi