Robust pole placement in delta domain for SISO plans - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Robust pole placement in delta domain for SISO plans

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Systems Analysis Modelling Simulation nr 43, strony 483 - 512,
ISSN: 0232-9298
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Robust pole placement in delta domain for SISO plans// Systems Analysis Modelling Simulation. -Vol. 43., nr. 4 (2003), s.483-512
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi