Rola aktywnego słuchania w doradztwie zawodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola aktywnego słuchania w doradztwie zawodowym

Abstrakt

Umiejętność słuchania to niezbędna kompetencja doradcy zawodowego, gdyż zapewnia obiektywność oceny predyspozycji klienta, daje szansę pełnego zrozumienia jego potrzeb i przekonań oraz jest podstawą budowania atmosfery otwartości i zaufania w czasie spotkania doradczego. Artykuł prezentuje możliwości zastosowania głównych technik aktywnego słuchania w praktyce doradcy zawodowego, odwołując się do różnych koncepcji relacji klient - doradca i idei z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komunikacja w doradztwie zawodowym strony 188 - 199
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Rola aktywnego słuchania w doradztwie zawodowym// Komunikacja w doradztwie zawodowym/ ed. pod red. naukową Daniela Kukli. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008, s.188-199
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 276 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi