Rola bibliotekarza w kształtowaniu relacji z użytkownikami. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola bibliotekarza w kształtowaniu relacji z użytkownikami.

Abstrakt

Ogromną rolę w funkcjonowaniu relacji pomiędzy biblioteką naukową, a środowiskiem akademickim ma czynnik ludzki. Biblioteka jako miejsce gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy, sytuuje bibliotekarza w pozycji niejako pośrednika i przewodnika po tychże zasobach. Pracownicy bibliotek akademickich, w tym bibliotekarze dziedzinowi, muszą sprostać wyzwaniom jakie niesie za sobą szybki rozwój wiedzy, narzędzi i technologii. Wynikające z postępu technologicznego, zmieniające się potrzeby czytelników wymuszają na bibliotekarzach zmianę roli jaką odgrywają oni w systemie edukacji akademickiej. W prezentacji przedstawiono spostrzeżenia pracowników Sekcji Obsługi Czytelnika Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dotyczące relacji bibliotekarz – czytelnik. Opisano przykłady pracy z użytkownikiem na wydziałach Mechanicznym, Elektrotechniki i Automatyki, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zwrócono uwagę na konieczność pogłębiania przez bibliotekarza wiedzy dziedzinowej, która pozwala na efektywny dobór literatury, prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z naukowych i branżowych baz danych i innych źródeł informacji. Położono akcent na istotne elementy kształtowania przepływu i dostępności wiedzy poprzez ścisłą współpracę z kadrą naukowodydaktyczną uczelni oraz odpowiednią klasyfikację księgozbioru w dobie wolnego dostępu do półek.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 1 razy

Licencja

Copyright (© Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Seminarium PolBit 2018 : Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Konke K., Leszczewicz A., Stankevic M., Kowalska A.: Rola bibliotekarza w kształtowaniu relacji z użytkownikami.// Seminarium PolBit 2018 : Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej/ Warszawa: Politechnika Warszawska, 2018,
Źródła finansowania:
  • 000030 DYDAKTYKA - BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi