ROLA DZIEDZICTWA WIELOKULTUROWEGO W ŚWIADOMOŚCI MIEJSKICH AKTORÓW. PRZYKŁAD GDAŃSKA I WROCŁAWIA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ROLA DZIEDZICTWA WIELOKULTUROWEGO W ŚWIADOMOŚCI MIEJSKICH AKTORÓW. PRZYKŁAD GDAŃSKA I WROCŁAWIA

Abstrakt

Celem artykułu jest próba przedstawienia konceptualnych ram, w jakich przebiega obecnie dyskurs związany z wielokulturowością Gdańska i Wrocławia, który nadaje znaczenia miejscom, zdarzeniom, osobom, stanom rzeczy, porządkując pamięć i kształtując tożsamość. Przeprowadzono analizę sposobu prezentowania przez ekspertów oraz zwykłych aktorów-laików wzorców tożsamościowych dwóch miast z wielokulturowym kapitałem założycielskim. Przywołano w tym celu założenia wielowymiarowej koncepcji nowoczesności, w tym teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa, w której wyróżnia on wiedzę dyskursywną, czyli taką którą jej posiadacze potrafią ująć w słowa, i praktyczną, ważną w działaniu, ale trudną do werbalizacji. Podejście to wiąże się z przesunięciem akcentu w stronę działających i refleksyjnych jednostek, a także – w naszym przekonaniu – umożliwia pokazanie problemu wielokulturowości w kontekście dyskursywnych i praktycznych kodów konstytutywnych dla tożsamości obu miast. Podstawą empiryczną analizy są wywiady częściowo ustrukturyzowane z ekspertami przeprowadzone w Gdańsku i Wrocławiu oraz wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami tych miast. Główna oś rozważań dotyczy zróżnicowania modeli refleksyjności zakorzenionych w praktykach społecznych, potencjale produkcji i reprodukcji miejskości w analizowanym zakresie wielokulturowości.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY nr 67, strony 73 - 95,
ISSN: 0033-2356
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M., Kajdanek K.: ROLA DZIEDZICTWA WIELOKULTUROWEGO W ŚWIADOMOŚCI MIEJSKICH AKTORÓW. PRZYKŁAD GDAŃSKA I WROCŁAWIA// PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY. -Vol. 67., iss. 1 (2018), s.73-95
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26485/ps/2018/67.1/4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi