Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter. Stąd też podjęto próbę przybliżenia problematyki firm rodzinnych w Polsce, ukazując jednocześnie skalę złożoności tego zagadnienia. Na tak zarysowanym tle przedstawiono nie omawianą wcześniej na gruncie polskim koncepcję preprzedsiębiorczości i postaw preprzedsiębiorczych jako nowe podejście do kwestii badania procesu powstawania nowych firm. Nałożenie na siebie tych dwóch obszarów tematycznych pozwoliło na sformułowanie wniosków i nakreślenie kierunków przyszłych badań.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy strony 159 - 176,
ISSN: 1898-5084
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.// Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. -., nr. Nr 20 (2011), s.159-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi