Rola fragmentów wyodrębnionych w języku UML 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola fragmentów wyodrębnionych w języku UML 2

Abstrakt

Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w niniejszej publikacji są zmiany oraz udoskonalenia związane z superstrukturą języka UML, wprowadzone wraz z wersją 2.0 tego standardu. W odróżnieniu od modyfikacji poczynionych w ramach poprzednich rewizji języka, zakres udoskonaleń związanych z przejściem pomiędzy wersjami 1.5 oraz 2.0 określić należy jako znaczny. W niniejszym referacie skoncentrowano się na jednej, ale bardzo znaczącej modyfikacji standardu UML, tj. fragmentach wyodrębnionych i związanych z nimi operatorach interakcji. W części pierwszej opracowania zarysowano główne zmiany i modyfikacje w języku UML 2.0. Następnie w części drugiej zdefiniowano pojęcie fragmentu wyodrębnionego i przedstawiono sposoby jego dokumentowania. Część trzecia opracowania zawiera klasyfikację fragmentów wyodrębnionych, a czwarta ich zastosowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Rola fragmentów wyodrębnionych w języku UML 2// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi