Rola geosiatek Tensar przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych pod nawierzchniami ulepszonymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola geosiatek Tensar przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych pod nawierzchniami ulepszonymi

Abstrakt

Kiedy konstrukcje nawierzchni projektuje się na słabych gruntach, wzmocnienia przy użyciu geosiatek są jedną z najlepszych opcji.Za krytyczną wartość wskaźnika nośności podłoża gruntowego uznaje się najczęściej CBR <2,5. Katalogo typowych nawierzchni [1,2] zalecają jednak zastosowanie geosyntetyków nawet dla podłoży grupy nośności G3 i G4 (przy CBR <5) w celu uzyskania bardziej efektywnego ekonomicznie rozwiązania. Jeżeli geosiatki są odpowiednio dobrane i system wzmocnienia jest dobrze zaprojektowany, to uzyskuje się skuteczne, szybkie w realizacji i efektywne finansowo rozwiązanie problemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Rola geosiatek Tensar przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych pod nawierzchniami ulepszonymi// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi