Rola i znaczenie architektury przemysłowej w krajobrazie kulturowym miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola i znaczenie architektury przemysłowej w krajobrazie kulturowym miasta

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień krajobrazu miejskiego i jego specyfiki w odniesieniu do architektury przemysłowej. Szczególną uwagę poświęcono w nim kwestiom historycznych założeń architektoniocznych i urbanistycznych dawnych fabryk i zespołów produkcyjnych, ich obecnego oraz przyszłego wpływu na architekturę miasta.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Rola i znaczenie architektury przemysłowej w krajobrazie kulturowym miasta// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi