Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania inicjatyw klastrowych z "miejscem", w którym się rozwijają i zwraca uwagę na wzajemną wymianę wartości i efekt synergii występujący w relacjach władze regionalne (region)-inicjatywa klastrowa (klaster).

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 213 - 228,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu// Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. Nr 663/75 (2011), s.213-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi