Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości

Abstrakt

Artykuł analizuje rolę inwestycji w pryzmacie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Na wstępie zostały wyjaśnione znaczenia terminów kluczowych dla problematyki niniejszego artykułu. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki przedsiębiorcy postrzegają przedsiębiorczość oraz ukazanie różnicy pomiędzy pojęciami - rozwój przedsiębiorstwa a strategia przedsiębiorstwa. Połączenie wymienionych terminów funkcjonuje pod nazwą zarządzania strategicznego. Dalsze moje rozważania dotyczą ukazania wpływu decyzji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczości. Inwestycje przedsiębiorstwa mają wpływ na rozwój i zapewniają przetrwanie. Klasyfikując inwestycje w odniesieniu do struktury majątkowej należy podzielić je na rzeczowe, finansowe i niematerialne. Na uwagę zasługuje fakt, że właściwa polityka inwestycyjna niesie ze sobą wachlarz pozytywnych efektów. Chcąc ponadto ukazać, że na decyzje inwestorów wpływają czynniki psychologiczne, o czym pisali Kahneman i Thersky wskazując na niesamowity wpływ behawioralnego podejścia na inwestycje. W celu scharakteryzowania inwestora behawioralnego został przedstawiony profil postępowania irracjonalnego. Starałam się ukazać sposób funkcjonowania skłonności poznawczych inwestorów. Artykuł zakończony jest podsumowaniem wskazującym na fakt, że determinanty behawioralne decydują o alokacji inwestycji.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - Behawioralny wymiar przedsiębiorczości strony 277 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bielenia M.: Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości// Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - Behawioralny wymiar przedsiębiorczości/ ed. eds. Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.277-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi