Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie roli lidera w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie w dobie kryzysu. Funkcjonowanie firmy w tym czasie ma ścisły związek ze zdolnościami lidera oraz zależy od jego umiejętności efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, szybkiego dostosowania się do zmian oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Należy zastanowić się nad różnicami pomiędzy liderami a ich podwładnymi oraz jak są oni postrzegani przez swoich zwolenników i przeciwników. Na wstępie zajęłam się globalizacją, która prowadzi do powstania wielonarodowych korporacji. Jedną z jej cech jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, co powoduje wzrost wiedzy o zagranicznych rynkach. Moje badania dowodzą, że lider odgrywa znaczącą rolę we wprowadzaniu firmy na rynek globalny oraz jest osobą mającą duży wpływ na sukces firmy. W kwestii przywództwa w przedsiębiorstwie brane były pod uwagę następujące czynniki takie jak: cechy, zachowanie oraz podejście sytuacyjne wpływające na efektywność lidera. Jednym z jego kluczowych działań jest umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania korzyści, które pojawiły się w dobie kryzysu. Lider powinien przyjąć za swój główny cel umocnienie pozycji firmy poprzez przejmowanie rynku konkurentów dotkniętych problemami gospodarczymi oraz wykorzystanie ich najatrakcyjniejszych zasobów. Do ważnych zadań menedżera powinno należeć wzmocnienie i ochrona kapitału ludzkiego oraz szybka reakcja na wahania koniunktury i natychmiastowe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W dalszej części mojej pracy pragnę wskazać, że szansę na osiągnięcie zamierzonych celów i utrzymanie się na niepewnym rynku daje liderowi proces globalizacji. Praca menedżera działającego w zglobalizowanym świecie w obliczu kryzysu odgrywa niesamowite znaczenie, ponieważ dotyczy nie tylko kwestii efektywnego zarządzania ludźmi lecz również ciągłego prosperowania na rynkach międzynarodowych. Ponadto każde przedsiębiorstwo istniejące na rynku posiada odmienną strategię, która dotyczy łańcucha wartości. Ogniwa tego łańcucha są tak specyficzne dla danego przedsiębiorstwa, że można go nazwać swoistym genotypem, porównywalnym do ludzkiego DNA. Prowadząc badania nad kierowaniem ludźmi w przedsiębiorstwie nie można pominąć cech i zachowania lidera oraz adekwatnego podejścia sytuacyjnego w zależności od okoliczności. Głównym celem podejścia cechowego (trait approach) do kierowania jest zdeterminowanie indywidualnych postaw oraz pożądanych cech jakie powinien posiadać kandydat na lidera. Na efektywność zarządzającego projektem ma również wpływ podejście zachowaniowe (behavioral approach) w pryzmacie podejmowanych działań. Podsumowując, można stwierdzić, iż praca lidera jest wielkim wyzwaniem, jest bardzo trudna i wpływa znacząco na sukces korporacji.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw strony 49 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bielenia M.: Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie// Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw/ ed. ed. Paweł Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.49-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi