Rola mikroorganizmów przy wpracowywaniu kwarcowych złóż odmanganiających - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola mikroorganizmów przy wpracowywaniu kwarcowych złóż odmanganiających

Abstrakt

Celem badań prezentowanych w publikacji było określenie znaczenia bakterii utleniających mangan w okresie wpracowywania świeżych złóż kwarcowych (przeznaczonych do usuwania manganu z wód podziemnych), tj. w procesie formowania się katalitycznej warstwy wyższych tlenków manganu.Stwierdzono, że zasiedlenie złóż filtracyjnych bakteriami utleniającymi mangan może mieć decydujące znaczenie dla procesu wpracowywania się filtrów. Już po 3 tygodniowej filtracji przez filtry z aktywną mikroflorą bakterii utleniających mangan uzyskano około 30 % efektywność usuwania mangan, a po 10 tygodniach efektywność ta wzrosła do 97 % (stężenie manganu w odpływie z filtra wynosiło 0,02 mg/l, przy średnio 0,77 mg Mn/l w wodzie przed filtracją). W tym samym czasie, na filtrach z hamowana aktywnością bakterii utleniających mangan, nie stwierdzono najmniejszych oznak wpracowywania (mangan nie był usuwany). Sytuacja ta nie uległa zmianie pomimo przedłużenia filtracji do 4 miesięcy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bray R.: Rola mikroorganizmów przy wpracowywaniu kwarcowych złóż odmanganiających// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi