Rola pokrywy śnieżnej w depozycji zanieczyszczeń w Karkonoszach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola pokrywy śnieżnej w depozycji zanieczyszczeń w Karkonoszach

Abstrakt

Wśród najważniejszych czynników decydujących o warunkach śnieżnych Karkonoszy, oprócz wysokości nad poziomem morza, należy wymienić zawartość i wyrazistość ich ram morfologicznych oraz przebieg głównego grzbietu prostopadle do przeważającej cyrkulacji atmosferycznej. Odpowiadają one za istotne, przestrzenne zróżnicowanie wielkości opadów atmosferycznych, co jest charakterystyczne szczególnie dla półrocza chłodnego. W opracowaniu zaprezentowano wyniki z pomiarów miąższości (HS) oraz zapasu wody (HSW) w pokrywie śnieżnej z trzech wybranych sezonów zimowych. Zestawienie składu chemicznego i HSW pozwoliło na wyliczenie ładunku zanieczyszczeń w całym profilu pokrywy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce = State and anthropogenic changes of warer quality in Poland. - T. VI strony 9 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Godek M.: Rola pokrywy śnieżnej w depozycji zanieczyszczeń w Karkonoszach// Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce = State and anthropogenic changes of warer quality in Poland. - T. VI/ ed. pod red. M. Ziułkiewicza. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s.9-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi