Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

Abstrakt

Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla w tych strukturach wymaga podjęcia działań profilaktycznych, jako jedynie skutecznych. Brak w Polsce strategii krajowych, reginalnych i miejskicch (brak polityki ochrony i poprawy kondycji blokowisk) powoduje, ze dzisiejsza jakość środowiska zamieszkania w Polsce stanowi barierę rozwoju społeczno-gospodarczego. W publikacji opisane są uwarunkowania oraz wskazane wybrane strategie reurbanizacyjne na przykładach niemieckich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 138 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Lorens Piotr, Martyniuk-Pęczek Justyna, Politechnika Gdańska. Gdansk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.138-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 279 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi