Rola sektora ICT w gospodarce polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola sektora ICT w gospodarce polskiej

Abstrakt

sektor ict ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności oraz pobudzenia innowacji w wielu krajach. dla krajów transformujących się, takich jak polska, rozwój sektora ict jest warunkiem koniecznym dla szybszego niwelowania różnic w poziomie i tempie rozwoju gospodarczego między najlepiej rozwiniętym krajami a krajami rozwijającymi się (transformującym sięi).celem niniejszego artykułu jest analiza stanu sektora ict w polsce, zarówno sfery produkcji i handlu, jak i rozprzestrzeniania się ict w polskiej gospodarce. korzystając z wielu baz danych, raportów autorka starała się zidentyfikować słabości i mocne stron polskiego sektora ict.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 496 - 512,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Rola sektora ICT w gospodarce polskiej // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 111 (2010), s.496-512
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi