Rola uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy potencjału badawczo-rozwojowego uczelni publicznych i ich związków z gospodarką, wykonanych w ramach projektowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Określono miejsce i rolę uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji, omówiono podjęte działania wdrożeniowe, służące podniesieniu znaczenia uczelni w rozwoju innowacyjności gospodarki Pomorza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu strony 37 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Rola uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego// Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu/ ed. red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Wydawnicze, 2006, s.37-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi