Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu roli władz samorządowych w kształtowaniu polityki opartej o klastry. Wspieranie klastrów uznawane jest obecnie za jedno z priorytetowych działań służących zwiększeniu innowacyjności na poziomie europejskim, co znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach władz publicznych każdego szczebla: od supernarodowego (UE), aż po regionalny i lokalny. Dla rozwoju klastra, bazującego na uwarunkowaniach regionalnych i lokalnych szczególnie ważne jest zaangażowanie regionalnych decydentów. Autorka przedstawia możliwe formy wsparcia gron na poziomie regionu, opierając się o naukowe opracowania teoretyczne, wyniki badań jak i dokumenty strategiczne UE. Zasadniczą część artykułu stanowi przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych pod kątem finansowania inicjatyw klastrowych: autorka opisuje system zarządzania i wdrażania RPO, akcentując rolę władz samorządowych jako Instytucji Zarządzających powyższymi programami oraz identyfikuje w każdym z RPO działania skierowane bezpośrednio lub pośrednio do klastrów i inicjatyw klastrowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SAMORZĄD TERYTORIALNY strony 43 - 57,
ISSN: 0867-4973
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach// SAMORZĄD TERYTORIALNY. -., nr. Nr 12 (2010), s.43-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 135 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi