Rola związków znaczonych izotopowo w analityce środowiskowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola związków znaczonych izotopowo w analityce środowiskowej

Abstrakt

Etap pobierania próbki oraz przygotowania jej do analizy często stanowią najtrudniejsze zadanie analityczne, które może być przyczyną niekontrolowanych strat analitów, a zatem i wzrostu niepewności oznaczania zawartości analitu. Dlatego wymagane jest kontrolowanie strat analitów na wszystkich etapach przygotowania próbki do analizy. Nie jest to jednak proste zadanie. Powszechnie stosowane techniki ekstrakcji analitów z próbek środowiskowych nie zapewniają ilościowego odzysku.Zatem etap izolacji analitów z matrycy pierwotnej powinien być tak przeprowadzony, aby odzysk oznaczanych związków był ilościowy. Jeżeli, przy zastosowaniu określonej techniki izolacji, spełnienie tego warunku nie będzie możliwe, to należy wyznaczyć odzysk stosując technikę dodatku wzorca lub technikę wzorca wewnętrznego oraz coraz powszechniej wykorzystywaną technikę spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 14 - 17,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mechlińska A., Wolska L., Namieśnik J.: Rola związków znaczonych izotopowo w analityce środowiskowej// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2010), s.14-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi