Role of culture in urban revitalization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Role of culture in urban revitalization

Abstrakt

Artkuł dotyczy zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej. Omówiono w nim najważniwejsze cechy tego procesu, w tym - założenia i cele programów rewitalizacyjnych, a także rolę działań artystycznych i związanych z animacją kultury w procesie rewitalizacji struktur miejskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Działania artystyczne w przestrzeni publicznej : aspekty estetyczne i społeczne = Artistic activities in public space : the aesthetic and social aspects : wydawnictwo posympozjalne = Post - symposium publication strony 52 - 73
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Role of culture in urban revitalization// Działania artystyczne w przestrzeni publicznej : aspekty estetyczne i społeczne = Artistic activities in public space : the aesthetic and social aspects : wydawnictwo posympozjalne = Post - symposium publication/ ed. red. Karolina Grabowicz. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej ''Łaźnia'', 2006, s.52-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi