Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

Abstrakt

Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny na tych terenach może konkurować ze zuniformizowaną, jednakową na wszystkich kontynentach przestrzenią kreowaną przez nowoczesne centra handlowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Public Space - the European City Determinant = Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego : praca zbiorowa strony 59 - 67
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D.: Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre// Public Space - the European City Determinant = Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego : praca zbiorowa/ ed. pod red. Sławomira Ledwonia. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2007, s.59-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi