Rough-neutral approach to testing the influence of visual cues on surround sound perception - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rough-neutral approach to testing the influence of visual cues on surround sound perception

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono problem wpływu obrazu na odbierany w systemie doo-kólny dźwięk. W celu określenia tego wpływu przeprowadzono testy subiektyw-ne. Do obróbki wyników testów subiektywnych użyto systemu hybrydowego zło-żonego z algorytmu genetycznego, sieci neuronowej oraz algorytmu opartego ometodę zbiorów przybliżonych. Zadaniem tego ostatniego elementu systemu byłowyznaczanie reguł opisujących wpływ postrzeganego obrazu na odbierany dźwiękw systemie dookólnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Rough-Neutral Computing. Techniques for computing with words strony 555 - 572
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi