Rower w mieście - polskie doświadczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rower w mieście - polskie doświadczenia

Abstrakt

Rozwój ruchu rowerowego może wpływać na jakość życia w mieście na kilka sposobów: zmniejszając zainteresowanie korzystaniem z indywidualnej komunikacji samochodowej, przyczyniając się do spadku emisji spalin oraz rozwijając wśród mieszkańców nawyk regularnej aktywności fizycznej. Na gęsto zaludnionych obszarach, wobec niewydolności rozbudowanych systemów komunikacji samochodowej, rower może stać się atrakcyjną alternatywą.Artykuł dotyczy uwarunkowań prawnych, technicznych i społecznych mających wpływ na rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne strony 87 - 93,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A.: Rower w mieście - polskie doświadczenia// Czasopismo Techniczne. -., nr. nr 14 (2010), s.87-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi