Równania więzów pomiędzy układem wieloczłonowym i modelem złożonym z elementów skończonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równania więzów pomiędzy układem wieloczłonowym i modelem złożonym z elementów skończonych

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienia modelowania dynamiki układów wieloczłonowych. Zamodelowano oddziaływania pomiędzy odkształcalną belką i układem wieloczłonowym. W pracy skoncentrowano się na równaniach więzów. Rozważania ograniczono do analizy układów płaskich. Odkształcenia belki są małe. Układ ciągły, jakim jest odkształcana belka, zamodelowano korzystając z metody elementów skończonych. W przypadku układu wieloczłonowego, jego model zbudowano z nieodkształcalnych sztywnych członów i par kinematycznych 5 klasy. Strukturalna niejednorodność modelu składającego się zarówno z elementów wieloczłonowych jak i z elementów skończonych implikuje istotne konsekwencje podczas formułowania równań więzów. Sformułowane równania więzów mają postać równań skleronomiczno-holonomicznych. Łączy ona równania kinematyki układu wieloczłonowego z równaniem kinematyki układu modelowanego elementami skończonymi. Równia dynamiki analizowanego układu uzyskano łącząc równania dynamiki podukładów oswobodzonych od kontaktu. Równania te poszerzono o mnożniki Lagrange'a oraz o równania więzów. Powstały układ algebraiczno-różniczkowy przekształcono do postaci różniczkowej. Wyeliminowano współrzędne zależne i mnożniki Lagrange'a wprowadzone na etapie budowania modeli podukładów. Wymagało to zmodyfikowania klasycznej metody eliminacji zmiennych zależnych stosowanej w dynamice układów wieloczłonowych. Szczegóły modyfikacji zaprezentowano w pracy. Przedstawione równania zilustrowano przykładem numerycznym.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie nr T. 8, strony 127 - 134,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Równania więzów pomiędzy układem wieloczłonowym i modelem złożonym z elementów skończonych// Modelowanie Inżynierskie. -Vol. T. 8., nr. nr 39 (2010), s.127-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi