Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku Beesy Cluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku Beesy Cluster

Abstrakt

Opisano podejście do analizy danych opartej na grupowaniuelementów podobnych do siebie. Przedstawiono realizację tego zadania z użyciem jednego z najprostszych algorytmów, dla którego dokonano zrównoleglenia podstawowej operacji wyznaczania podobieństwa stanowiącej najbardziej kosztowny element algorytmu. Przedstawiono opis dystrybucji zadań, metodą obliczania podobieństwa i sposób składowania danych wyjściowych. Zaprezentowano wyniki skalowania algorytmu w funkcji liczby procesorów i rozmiaru danych oraz został opisany sposób realizacji tego zadania z użyciem środowiskaBeesyCluster, umożliwiającego stworzenie scenariusza dla algorytmu z wykorzystaniem usług realizowanych przez rozproszone jednostki obliczeniowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług) strony 171 - 180
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymański J.: Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku Beesy Cluster// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.171-180
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi