Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach

Abstrakt

W pracy rozważany jest problem defensywnej równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych w drzewach (spójnych grafach acyklicznych), który polega na znalezieniu dwóch rozłącznych globalnych zbiorów defensywnych. Zagadnienie to znajduje zastosowanie w modelo- waniu problemów komunikacyjnych w sieciach. Dla danego grafu G podzbiór jego wierzchołków S jest zbiorem defensywnym, jeśli dla każdego wierzchołka v należącego do S spełniony jest warunek koalicyjny, tzn. w jego domkniętym sąsiedztwie jest co najmniej tyle samo wierzchołków z S co spoza S lub istnieje wierzchołek u sąsiedni do v taki, że w domkniętym sąsiedztwie krawędzi {v, u} jest co najmniej tyle samo wierzchołków z S co spoza S. W pracy pokazana została równoważność między problemami równowagi strategicznej oraz doskonałej równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych w drzewach oraz przedstawiony został wielomianowy algorytm rozwiązujący problem równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych w drzewach

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi strony 100 - 109
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kozakiewicz R., Lewoń R., Małafiejski M.: Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach// W : Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi/ ed. Jakub Pizoń, Beata A. Nowak Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s.100-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi