Równoważenie procesu produkcji stolarki okiennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równoważenie procesu produkcji stolarki okiennej

Abstrakt

Niniejsza książka, opracowana w Katedrze Zarządzania w Przemyśle Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zawiera zbiór materiałów dydaktycznych przedstawionych w formie warsztatów lub studium przypadku (case study). Materiały te mogą być wykorzystane jako wsparcie dla zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów ściśle związanych z procesami innowacyjnymi oraz planowaniem i rozwojem nowych produktów. Dodatkową pomoc dla osób prowadzących zajęcia stanowią dołączone instrukcje (m.in. czas trwania, liczba uczestników, zasady, polecenia). Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Z. Jabłońska i W. Stapurewicz zaproponowały wykorzystanie bioniki i techniki kwiatu lotosu jako uzupełnienia dla klasycznej burzy mózgów. Rozdział drugi, przygotowany przez zespół w składzie: M. Watkowski, E. Wiśniewska, A. Wojnowska, M. Zaniewski, M. Ziajka i A. Żak, poświęcono opisowi metody SCAMPER. Autorzy zawarli w nim również opis warsztatu, dostarczając szczegółowe wskazówki zarówno dla uczestników, jak i osób prowadzących warsztat. Kolejne dwa rozdziały przedstawiają wybrane studia przypadków. W rozdziale trzecim zespół w składzie: D. Kaźmierczak, K. Smoliński, K. Szalewski, R. Szczepkowski i M. Żmudowski zajął się problematyką sztucznej inteligencji. Rozdział zbudowany jest z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowano opis działania sztucznej inteligencji i charakterystykę rynku SI, natomiast w części drugiej zawarte zostały szczegółowe polecenia dla uczestników. Dodatkowym atutem pracy jest zakotwiczenie jej w realiach funkcjonowania firmy Microsoft. W rozdziale czwartym K. Sulich i W. Znaczko na przykładzie wybranego przedsięwzięcia (budowy nowoczesnej elektrociepłowni) ukazują bariery związane z wprowadzeniem innowacji na rynek. Dwa ostatnie rozdziały również zawierają studia przypadków, ale odnoszą się one do dalszych etapów procesu innowacyjnego (związanych z działalnością produkcyjną). Głównym tematem rozdziału piątego autorstwa J. Łopatowskiej i K. Lankamer jest wdrożenie do produkcji drukarki 3D, natomiast w rozdziale szóstym J. Dobrzyńska i J. Łopatowska skupiły się na równoważeniu procesu produkcji stolarki okiennej. Oba rozdziały zostały przygotowane według podobnego schematu. Na początku przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa, na podstawie której opracowano case study, w dalszej kolejności opisano proces produkcyjny, w ostatniej części zaś zawarto polecenia dla studentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje i planowanie produktu: zbiór materiałów dydaktycznych strony 73 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Dobrzyńska J., Łopatowska J.: Równoważenie procesu produkcji stolarki okiennej// INNOWACJE I PLANOWANIE PRODUKTU/ ed. Anna Maria Lis Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej: , 2020, s.73-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi