Rozdz. 4 Kształtowanie struktury przyrodniczo kulturowej. W: [Praca zbio-rowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego.Gdańsk: Mar- press**2002 s. 72-88 + zał. 1 mapa. Tom 8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturo- wego w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´s condition and the idea of its protction in Pomeranian Voivodship. Red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdz. 4 Kształtowanie struktury przyrodniczo kulturowej. W: [Praca zbio-rowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego.Gdańsk: Mar- press**2002 s. 72-88 + zał. 1 mapa. Tom 8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturo- wego w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´s condition and the idea of its protction in Pomeranian Voivodship. Red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi