Rozdz.5.3. Standardowe interfejsy aparatury i systemów akwizycji danych. W:Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Red. E. Kącki, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, E. Waniewski. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT88@2002 t. 7 s. 401-430. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Red. M. Nałęcz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdz.5.3. Standardowe interfejsy aparatury i systemów akwizycji danych. W:Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Red. E. Kącki, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, E. Waniewski. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT88@2002 t. 7 s. 401-430. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Red. M. Nałęcz.

Abstrakt

Omówiono podstawowe interfejsy stosowane w cyfrowej transmisji danych w sys-temach informatycznych i w aparaturze pomiarowej rozpatrując ich usytuowaniew ogólnym schemacie ISO OSI. Uwagę skupiono na rozwiązaniach stosowanych wsystemach laboratoryjnych, w systemach intensywnego nadzoru pacjenta i wtransmisji danych EKG. Podkreślono znaczenie prac nad systemami łącznościbezprzewodowej z wykozrystaniem łącz w podczerwieni oraz radiowego standarduBluetooth.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi