[Rozdział] 1. Metale ciężkie w środowisku jako problem ogólnoeuropejski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

[Rozdział] 1. Metale ciężkie w środowisku jako problem ogólnoeuropejski

Abstrakt

Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie środowiska ze względu na ich toksyczne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska i bioakumulację w łańcuchu pokarmowym zwierząt i ludzi. Celem pracy jest przedstawienie zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ołowiem i kadmem jako problemu o znaczeniu ogólnoeuropejskim, a nie ważnym tylko w skali lokalnej. Metale ciężkie emitowane do atmosfery w jednej części Europy są transportowane z masami powietrza i opadają na powierzchnie wody i gleb w innej części Europy. Podobnie jest z emisją tych zanieczyszczeń do wody i ich transportem z rzekami w Europie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metale ciężkie w środowisku. strony 11 - 31
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pacyna J., Pacyna E.: [Rozdział] 1. Metale ciężkie w środowisku jako problem ogólnoeuropejski// Metale ciężkie w środowisku./ ed. red. S. Hławiczka Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2008, s.11-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi