Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna

Abstrakt

W ujęciu ogólnym termografia dynamiczna oznacza rejestrację i analizę obrazów rozkładów temperatury w czasie. W aplikacjach medycznych dotyczy badania różnych aspektów fizjologii organizmu; zarówno reakcji zachodzących na skutek oddziaływania na człowieka zmiennych czynników zewnętrznych, jak i toczących się w organizmie procesów metabolicznych. W rozdziale tym ograniczymy się do omówienia tzw. aktywnej termografii dynamicznej ADT, techniki należącej do grupy badań nieniszczących, która rozwijana jest w badaniach przemysłowych od ponad dwudziestu lat i sprowadza się do wyznaczania defektów poprzez określenie przestrzennych rozkładów temperaturowych materiałów i struktur o różnych właściwościach termicznych. Natomiast w medycynie informację diagnostyczna stanowi nie sama wartość temperatury w danym miejscu, ale jej zmiany, np. rozkład termicznej stałej czasowej. Korzysta się często z zastępczego termicznego modelu badanej tkanki czy struktury biologicznej, który jest podstawowym elementem koniecznym do identyfikacji parametrów zastępczych badanej struktury.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Biomedyczne zastosowania termowizji strony 193 - 213
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nowakowski A., Kaczmarek M., Renkielska A.: Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna// W : Biomedyczne zastosowania termowizji/ ed. Halina Podbielska, Anna Skrzek Wrocław: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2014, s.193-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi