Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna

Abstrakt

W ujęciu ogólnym termografia dynamiczna oznacza rejestrację i analizę obrazów rozkładów temperatury w czasie. W aplikacjach medycznych dotyczy badania różnych aspektów fizjologii organizmu; zarówno reakcji zachodzących na skutek oddziaływania na człowieka zmiennych czynników zewnętrznych, jak i toczących się w organizmie procesów metabolicznych. W rozdziale tym ograniczymy się do omówienia tzw. aktywnej termografii dynamicznej ADT, techniki należącej do grupy badań nieniszczących, która rozwijana jest w badaniach przemysłowych od ponad dwudziestu lat i sprowadza się do wyznaczania defektów poprzez określenie przestrzennych rozkładów temperaturowych materiałów i struktur o różnych właściwościach termicznych. Natomiast w medycynie informację diagnostyczna stanowi nie sama wartość temperatury w danym miejscu, ale jej zmiany, np. rozkład termicznej stałej czasowej. Korzysta się często z zastępczego termicznego modelu badanej tkanki czy struktury biologicznej, który jest podstawowym elementem koniecznym do identyfikacji parametrów zastępczych badanej struktury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Biomedyczne zastosowania termowizji strony 193 - 213
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nowakowski A., Kaczmarek M., Renkielska A.: Rozdział 15. Aktywna termografia dynamiczna// W : Biomedyczne zastosowania termowizji/ ed. Halina Podbielska, Anna Skrzek Wrocław: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2014, s.193-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 198 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi