Rozdział 2.4. Synteza - wynikowa waloryzacja przyrodniczo-kulturowych jed-nostek przestrzennych. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrod- niczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 55-56, 2 rys. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´scondition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A.Kostarczyk, M. Przewoźniak. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 2.4. Synteza - wynikowa waloryzacja przyrodniczo-kulturowych jed-nostek przestrzennych. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrod- niczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 55-56, 2 rys. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´scondition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A.Kostarczyk, M. Przewoźniak.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi