Rozdział 28 : Inteligentne odtwarzanie przesyłanych danych w systemie komórkowym UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 28 : Inteligentne odtwarzanie przesyłanych danych w systemie komórkowym UMTS

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienia przetwarzania sygnałów w torze nadawczo-odbiorczym systemu UMTS, w którym kanał wywołuje skrajnie trudne warunki transmisji i to zarówno w relacji od terminala do stacji bazowej jak i w przeciwnym kierunku. Szczególną uwagę zwrócono na kodowanie/dekodowanie kanałowe oraz rozpraszanie/skupianie widma sygnałów. Przedstawiono wyniki badania jakości odbioru dla kodu splotowego (3,1,9) i turbokodu ukazując zdecydowaną przewagę tego ostatniego. Porównanie jakości transmisji danych w systemie UMTS z jakością transmisji danych w systemie GSM prowadzi do wniosku, że system UMTS zapewnia w przybliżeniu jakość o rząd wielkości lepszą niż system GSM i to w sytuacji wielokrotnie większej przepływności oferowanej użytkownikom. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu odtwarzaniu sygnałów użytecznych, docierających do odbiornika wielodrogowego RAKE oraz dzięki turbokodowaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych strony 471 - 488
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Rutkowski D.: Rozdział 28 : Inteligentne odtwarzanie przesyłanych danych w systemie komórkowym UMTS// Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych/ ed. pod red. Z. Kowalczuka i B. Wiszniewskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2007, s.471-488
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi