Rozdział 4.3. Układ funkcjonalny, strategia realizacyjna i koncepcja moni- toringu. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 84-89. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´s condition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 4.3. Układ funkcjonalny, strategia realizacyjna i koncepcja moni- toringu. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 84-89. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´s condition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak.

Abstrakt

Rozdziały zawierają analizę prognozowanych problemów wdrożenia planowanego systemu ochrony środowiska przyrodniczo - kulturowego w woj. pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rangi regionalnej. Przedstawiono także wieloaspektową argumentację za wdrożeniem planowanego systemu oraz koncep- cję jego monitorowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi